Remissvar över stadgeändring

Remissvar över förslag till Moderaternas partistyrelses proposition om stadgeändring 2020 Antaget av Moderata Seniorer i Stockholms stad […]

Politikutveckling – MSS förstahandsmål och visdomsord

MSS formulerar i kraft av sin erfarenhet återkommande "Visdomsord" om samhällsutvecklingen. Här sätts välfärd för äldre in i ett större sammanhang. Visdomsorden ligger till grund för de förstahandsmål i politiken som MSS arbetar fram.