Ordförande, Margareta Olgart Holmberg, Oscar Södra

Vice ordförande, Dag Klackenberg, Kista

Sekreterare, Lars Jilmstad, Farsta

Kommunikationsansvarig, Peter Salomon, Bromma

Ledamot, Britt Tryding, S:t Göran

Ledamot, Olle Andretzky, Brännkyrka

Ledamot, Berthold Gustavsson, Brännkyrka

Ledamot, Anita Lundin, Brännkyrka

Ledamot, Birgitta Thulin, S:t Göran

Ledamot, Anders Sätterberg, Vällingby

Hedersledamöter

Elisabeth Fleetwood

Siv Lapins

Valberedning

Bo Sundin, sammankallande

Annika Sandström

Jan Charleville