MSS är ett nätverk som aktiverar och engagerar seniora  medlemmar.

Dag Klackenberg
Ordförande

Följ oss här

Aktuellt

För kännedom
Det prel planerade Seniorrådet med talare 18/5 är uppskjutet.
Ny info följer senare.

——————

Välkommen till Seniordagen i Kungsträdgården 10/5 kl 10-16.

Nyhet: Elisabeth Svantesson, Moderaternas vice partiordförande, framträder på scenen kl 14.30-14.45.

Moderata seniorer i Stockholms stad och län har ett eget tält och företrädare från partiet kommer finnas på plats.  Se mer här https://seniordagen.com/seniordagen-i-stockholm/index Kontaktperson: Madeleine Siösteen Thiel, vice ordf i MSS, m.thiel@hotmail.com, mobil 070-681 0047.

———————

Prel Seniorråd med talare 18/5 och 7/9.

——————

Välkommen till  Seniorrådet onsd 6/4

kl 14.00; vi bjuder på kaffe/bulle från kl 13.30

Talare: Gunnar Strömmer, Moderaternas partisekreterare 

Ämne: Politiken, valrörelsen och opinionsläget

Plats: Medborgarskolans aula, Hagagatan 24 A ( obs! notera lokal)

Inbjudningar skickas även  via mail och genom MSS Facebooksida.

Anmälan : mailas senast den 5 april till Hugo Nordenfelt på hugo.nordenfelt@gmail.com.Vg skriv namn och e-postadress i anmälan.

Seniorrådet sker i samarbete med Medborgarskolan .

————————————————

MSS önskar alla en Trevlig Helg och ett Gott Nytt Valår 2022!

——————————————

Reservera 9 mars för ett Seniorråd med inbjuden talare. Mer info kommer.

—————————
Välkommen till  Seniorrådet onsd 8/12

kl 13.30; vi bjuder på kaffe/bulle från kl 13.00

obs! Ny dag och ny tid

Talare: PM Nilsson, politisk redaktör och ledarskribent på affärstidningen DI-Dagens Industri, bl a tid chef för Expressens ledarredaktion.
Ämne: Vad som just nu pågår i Riksdagen.

Plats: Medborgarskolans aula, Hagagatan 24 A ( obs! notera lokal).

Inbjudningar skickas även  via mail och genom MSS Facebooksida

Anmälan : mailas senast den 6 dec till Berthold Gustavsson berthold.gustavsson@gmail.com. Vg skriv namn och e-postadress i anmälan.

Seniorrådet sker i samarbete med  Medborgarskolan.

———————————-

Försöksnomineringen startad

Moderaterna i Stockholm genomför försöksnominering 11  – 17 oktober. Det är medlemmarnas möjlighet att tala om vilka kandidater vi vill ha på de tre olika valsedlarna – Riksdagen, Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige.

På varje lista finns representanter för seniorer. Valsedlarna bör bli representativa för hela väljarkåren, alltså ska seniorer finnas med.

Du som kan vara med att välja har fått information från förbundet hur man går till väga.

För vidare info se hemsidan kandidat2022.moderaterna.info

—————————————————————————————–

Välkommen till höstens  Seniorråd

Tid: Tisd 26/10 obs! tiden kl  13.30- 15.00  Kaffe serveras från kl 13.00

Talare: Tobias Billström, riksdagsledamot, Moderaternas gruppledare i Riksdagen talar på temat ”En spännande höst i Riksdagen ”

Tid: Ons 8/12 (obs!ändrat datum) kl 14.00-15.30. Kaffe serveras från kl13.30.

Talare: PM Nilsson, politisk redaktör på affärstidningen Dagens Industri, bl a tid chef för Expressens ledarredaktion

Plats: Medborgarskolans aula, Hagagatan 24 A ( obs! notera lokal).

Inbjudningar skickas senare via mail och genom MSS Facebooksida.

Anmälan : mailas till Berthold Gustavsson berthold.gustavsson@gmail.com. Vg ange namn, mailadress och person- eller telefonnummer plus förening.

Seniorråden sker i samarbete med MSS i Stockholms län och med Medborgarskolan

——————————————————————————————————————-

Välkommen till Seniorråd 7/9 med

Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd

” Utmaningar i Stockholmspolitiken 2022”

Tid: tisd 7/9 13.00-14.30. ( obs! notera tiden). Kaffe serveras från kl 12.30. Plats: Medborgarskolans aula, Hagagatan 24 A ( obs! notera lokal). Max antal deltagare 50.
Anmälan : mailas till Berthold Gustavsson berthold..gustavsson@gmail.com. Vg ange namn, mailadress och person- eller telefonnummer.

Seniorrådet sker i samarbete med Medborgarskolan

——————————————————————————————————-—

En sommarhälsning från Moderata Seniorer i Stockholm Stad!

Nygammal styrelse

Moderata Seniorer har fått en ny ordförande i undertecknad Dag Klackenberg och en ny vice ordförande i Madeleine Siösteen Thiel. Tillsammans med den delvis nya styrelsen ska vi leda och utveckla detta viktiga moderata nätverk. Syfte är vara en konstruktiv kraft inom partiet och bidra till framgång för Moderaterna. Nätverket är öppet för partimedlemmar med lång livserfarenhet och med intresse för aktuella politiska frågor. Medlem blir man genom att anmäla sitt intresse via länken https://moderaterna.membersite.se (vg glöm ej fylla intresse delta i nätverket MSS).

Vi får börja att umgås

Coronapandemin har varit en besvärlig tid för de flesta av oss med begränsningar i umgänget med familjemedlemmar, släkt och vänner. Och några av oss har också drabbats av sorg genom att närstående ryckts bort av sjukdomen. Vi hoppas att den värsta tiden nu är över genom bättre kunskap inom äldreomsorgen och genom vaccineringarna. Människan är social till sin natur. Vi vill träffas och umgås. Restriktionerna lättas till hösten vilket gör att vi kan börja träffas igen, även inom politiken. Stockholms moderata seniorers uppskattade mötesverksamhet där politiskt intresserade kan träffas kommer att återupptas redan den 7:e september. Då kommer vi att ha ett Seniorråd tillsammans med Stockholms läns moderata seniorer. Tid, plats och talare meddelas senare. Sedan är det bara ett år kvar till valet och valkampanjen. Och ett valår utan möten mellan människor är svårt att föreställa sig.

Äldre är också medborgare

Moderata seniorer är nätverk inom partiet. Utgångspunkten är den seniora kraften i samhället, både i politiken och i andra aktiviteter. Vi accepterar inte uttrycket ”våra äldre” som leder tanken till människor som ägs av andra. Människor som måste omhändertas och skyddas. Seniorerna är medborgare som fortfarande bidrar till samhället, ibland fortfarande med lön eller som egenföretagare men oftast som aktiva till fromma för närstående, grannar, kultur och föreningsliv.

Seniorer ska synas

Det är viktigt att Moderaterna märks i debatten. Här kan moderata seniorer fylla en viktig roll både externt och internt. Som senior kan man vara mer outspoken och prata politik än vad många yngre känner att de kan på sina arbetsplatser. En lång livserfarenhet ger alltid en särskild tyngd.

Kandidera i valet 2022

Nästa år det val och Moderaterna har redan börjat förberedelserna. Ett mycket viktigt arbete är att få fram attraktiva och röstvinnande valsedlar. Det är inte bara toppnamnen som drar röster utan helheten och bredden är också minst lika viktig. Det behövs fler seniorer på valsedlarna för visa att Moderaterna också är ett parti för medborgare som fyllt minst sextio år. Senast den 15:e augusti måste man ha anmält sitt intresse att kandidera till riksdagen, regionen eller kommunfullmäktige. Kandidatanmälan görs via länken https://kandidat2022.se

Seniorerna är många

Moderata Seniorers styrelse kommer att verka för att seniorer kommer med på valsedlarna. Och inte bara kommer med på valsedlarna utan även att några kommer på valbara platser. Andelen seniorer bland väljarna är hög och andelen seniorer bland Moderaternas medlemmar är ännu högre. Detta faktum måste återspeglas även på de valbara platserna. Den seniora representationen i de politiskt beslutande församlingarna måste öka.

Moderata Seniorer har även en facebooksida, kika gärna in på, ”MSS Moderata Seniorer i Stockholm”.

Trots allt elände vi läser om är Sverige fantastiskt och Stockholm världens vackraste huvudstad.

Vi önskar er alla en fortsatt skön och stärkande sommar!

Dag Klackenberg Ordförande

———————————————————–

Seniorråd hösten 2021 inkl talare (inbjudan kommer senare)

7/9, 26/10, 7/12 kl 14.00

————————————————————