Vi noterar att akut är en korrekt lägesbeskrivning när verkligheten handlar om tältläger, brandattentat och att sjukhus och vårdcentraler kallar in äldre och pensionerad personal för att fullgöra samhällets uppgifter. Från finansdepartementet utgår order om att spara in på alla offentliga utgifter.

I rådande läge behövs förslag på en politik som förhindrar ekonomiskt moras med åtföljande socialt och politiskt kaos. Den första åtgärden bör vara att ersätta det redan nu obsoleta rödgröna budgetförslaget med en ansvarsfull budget för 2016 som främjar tillväxt och skapar förutsättningar för en god omsorg om alla som lever i vårt land. En sådan budget borde till exempel utveckla RUT-, ROT- och RIT-avdragen, förstärka näringslivets konkurrenskraft och ta itu med ökande kostnader för sjukförsäkringen