Med glädje noterar vi att partistämman beslutade om en ny migrationspolitik. Den ger Moderaterna en bra utgångspunkt för förhandlingarna med regeringen och övriga allianspartier.

Vi noterar att människor som kommer till Sverige, asylsökande och de som stannar i Sverige utan att söka asyl, har stora behov. Påfrestningarna på vården, både den medicinska och psykiatriska, gör oss särskilt oroliga. Ifall resurserna inte räcker till för vårdbehoven uppstår risker för människors hälsa, trygghet och säkerhet. Av den anledningen vill vi betona vikten av att Moderaternas ställningstaganden väger tungt i den kommande uppgörelsen i migrationspolitiken.