Medlemsbrev

Bästa Senior! Vi skriver till Dig som är senior och medlem i Moderata Samlingspartiet. Vi välkomnar den nya regeringen ledd av Ulf Kristersson. Tack för alla Dina insatser i valrörelsen! Men vi behöver fortsatt visa aktivitet både i staden och i regionen för att få fler seniorer att välja vara Moderat. Kontakta gärna Din lokala moderatförening och hör efter vad Du kan göra.I gen kan göra allt men alla kan göra något. Allt gott, Dag Klackenberg Ordf dag.klackenberg@bockeropapper.se Madeleine Siösteen Thiel Vice ordf m.thiel@hotmail.com Moderata Seniorer i Stockholm https://moderaterna.se/stockholm/ Moderaternas digitala valstuga https://mstugan.se/

Seniorerna är en stor fortsatt väljargrupp

Andelen seniorer är stor i samhället. MSS styrelse vill verka för att seniorerna ska bli representerade på uppdrag i Stockholms kommun och Region Stockholm/ Madeleine Siösteen Thiel vice ordf MSS

Mötesverksamheten

MSS uppskattade mötesverksamhet, där politiskt intresserade kan träffas planeras återupptas i september. Vi kommer ha ett Seniorråd tillsammans med Stockholms läns moderater. Tid, plats och talare meddelas senare. Vg håll utkik på hemsida och Facebook.