Sommarhälsning 2022

En sommarhälsning från Moderata Seniorer i Stockholms stad. Nu ser vi fram mot en valseger i höst! / Dag Klackenberg ordf MSS

Seniorerna är en stor väljargrupp

Andelen seniorer bland väjarna är hög. MSS styrelse kommer att verka för att seniorerna ska bli representerade på uppdrag i Stockholms kommun och Region Stockholm/ Madeleine Siösteen Thiel vice ordf MSS

Mötesverksamheten

MSS uppskattade mötesverksamhet, där politiskt intresserade kan träffas planeras återupptas i september. Vi kommer ha ett Seniorråd tillsammans med Stockholms läns moderater. Tid, plats och talare meddelas senare. Vg håll utkik på hemsida och Facebook.