Medlemsbrev

Bästa Senior! Vi skriver till Dig som är senior och medlem i Moderata Samlingspartiet. Vi välkomnar den nya regeringen ledd av Ulf Kristersson. Tack för alla Dina insatser i valrörelsen! Men vi behöver fortsatt visa aktivitet både i staden och i regionen för att få fler seniorer att välja vara Moderat. Kontakta gärna Din lokala moderatförening och hör efter vad Du kan göra.I gen kan göra allt men alla kan göra något. Allt gott, Dag Klackenberg Ordf dag.klackenberg@bockeropapper.se Madeleine Siösteen Thiel Vice ordf m.thiel@hotmail.com Moderata Seniorer i Stockholm https://moderaterna.se/stockholm/ Moderaternas digitala valstuga https://mstugan.se/