Seniorerna är många

MSS styrelse kommer verka för att seniorer kommer med på valsedlarna, även att få seniorer på valbara platser. Andelen seniorer bland väjarna är hög. Den seniora kompetensen bör bättre tillvaratas i de politiskt beslutande församlingarna./Madeleine Siösteen Thiel vice ordf MSS