Moderaterna har tappat stöd bland äldre väljare. Det oroar oss i Moderata seniorer i Stockholm, som representerar ett stort antal moderatväljare både i Stockholms stad och i Stockholms län. Vi har observerat två skäl till att Moderaternas politik förlorar förtroende bland äldre väljare.

För det första har partiet konsekvent arbetat för att förtroendeposter ska besättas av unga personer, ofta utan annan arbetslivserfarenhet än att de varit anställda av partiet eller av någon närstående organisation. Andelen seniorer på förtroendeposter ska hållas till ett minimum, vilket görs tydligt i förslaget till partistyrelse. Trots att Fredrik Reinfeldts uppmanar oss att arbeta till vi är 75 har ingen i den nya partistyrelsen fyllt 60 år. Medlemmar som har valts bort av åldersskäl känner sig diskriminerade, och vi vill särskilt påpeka att valberedningar har sitt uppdrag direkt av medlemmarna. Inga styrelser ska ens försöka påverka dem.

Moderata seniorer i Stockholm beslutade på sitt konstituerande styrelsemöte den 28 september att arbeta för ökad representation – på alla nivåer i partiet – av äldre och/eller av personer som driver äldrefrågor med utgångspunkt från arbetslinjen. I det här sammanhanget innebär arbetslinjen att partiet i första hand ska representeras av personer med erfarenhet av arbetslivet utanför den politiska sfären.