Kent Persson partisekreterare, gästade Seniorrådet 2013-01-21

Kent Persson vår partisekreterare talade inför Seniorrådet den 21 jan 2013. Drygt 80 personer från både stad och län deltog.

På ett  intressant och tydlig sätt berättade Kent Persson om den politik som genomförts och om den valstrategi som måste till för att vinna kommande val. Politiken  fortsätter i samma riktning men måste samtidigt förnyas, förstärkas och utvecklas.   Våra viktigaste områden  är som tidigare

  1. Ekonomi och full sysselsättning
  2. Världens bästa skola
  3. Hälsosamma Sverige
  4. Bekämpa alla brott
  5. Ett föregångsland för klimat och hållbarhet

Under den efterföljande  frågestunden var försvarsfrågan den, som var hetast.