Tryck på länkarna nedan för att komma vidare till respektive hemsida.

Moderata Seniorer Sverige

Moderata Seniorer i Stockholms län

Moderata samlingspartiet

Moderata länsförbundet i Stockholms stad och län

Facebook:

MSS Moderata Seniorer i Stockholm

——————————-
Valmanifest 2022 från Moderaterna i Stockholms stad.
Utdrag från avsnittet ” Vi ser människan, inte åldern”.

Vi vill ha ett Stockholm som :
– Har en äldreomsorg med hög kvalitet som erbjuder den enskildes valfrihet 
-Motverkar social isolering bland äldre

Därför kommer Moderaterna i Stockholms stad att:
– Arbeta för att även kommuner ska få anställa läkare
– Ge möjlighet till frivillig läkarundersökning 
– Uppmuntra fristående aktörer att bidra till utbyggnad av bostäder för äldre och att ge uppskattade boenden med långa köer möjlighet att expandera
– Införa krav på tillräcklig kunskap i svenska för anställda inom äldreomsorgen 
– Använda den digitala utvecklingens hjälpmedel för äldre och medarbetare
– Förstörka arbetet mot att äldre utsätts för brott genom att utveckla stödinsatser till anhörigvårdare 
– Erbjuda boenden som möjliggör fler sociala mötespunkter
– Utöka stadens samarbete med Ung omsorg
– Utöka möjligheten för ha tillgång till ett sällskapsdjur

—————————————-

MSS i Stockholms stad och län har en arbetsgrupp, Seniorpolitik, som under 2022 arbetat med frågor rörande sjukvård för äldre.
Viktigt för oss är:

• Fungerande vårdcentraler och närakuter

• En egen husläkare 

• Sömlös övergång för patienten mellan primärvård och sjukhusvård

• Vårdteam runt varje patient bestående av fler yrkeskategorier som läkare, sköterska,,arbetsterapeut osv

• Ökad vårdkompetens på äldreboenden

• Fungerande arbets- och miljövillkor för vårdpersonal