Äldre är också medborgare

Moderata seniorer är ett nätverk inom partiet. Utgångspunkten är den seniora kraften i samhället, både i politiken och i andra aktiviteter. Vi accepterar inte uttrycket ”våra äldre” som leder tanken till människor som ägs av andra. Människor som måste omhändertas och skyddas. Seniorerna är medborgare som fortfarande bidrar till samhället, ibland fortfarande med lön eller som egenföretagare men oftast som aktiva till fromma för närstående, grannar, kultur och föreningsliv.