Ordförande, Dag Klackenberg, Kista, led Regionfullmäktige, led Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, led Övervakningsnämnden Stockholms centrum första
dag.klackenberg@bockeropapper.se

Vice ordförande/ Kommunikationsansvarig, Madeleine Siösteen Thiel, Engelbrekt , ers Kyrkogårdsnämnden  m.thiel@hotmail.com

Sekreterare, Lars Jilmstad, Farsta, led Sthlms Hamn AB lars@jilmstad.se

Ledamot, Birgitta Thulin, S:t Göran, led Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, ers Kungsholmens pensionärsråd gittanthulin@gmail.com

Ledamot, Berthold Gustavsson, Brännkyrka, vice ordf STOKAB berthold.gustavsson@gmail.com

Ledamot, Örjan Hultåker, Engelbrekt orjan.hultaker@yahoo.com

Ledamot, Hugo Nordenfelt, Oscar Södra hugo@nordenfelt.se

Ledamot, Kristina Ekelund, Gärdet, ers Äldrenämnden kdmekelund@gmail.com

Ledamot, Robert Stahre, Brännkyrka, ers Exploateringsnämnden robert.stahre@hotmail.com

Hedersledamöter

Elisabeth Fleetwood

Siv Lapins

Margareta Olgart Holmberg

Valberedning

Bo Sundin, sammankallande bo.sundin@one.se

Annika Sandström annika.sandstrom@gmail.com

Lisbeth Crabo Ljungman crabolj@gmail.com

Revisorer

Birgitta Guntsch birgittaguntsch@hotmail.com

Lars Riddervik lars.riddervik@aau.se